Danes je 8.6.2023

Ekspert za obračun plač, ocenjevanje in napredovanje v javnem sektorju
Produktni menedžer

2022.03 Uvodnik


Uredništvo

Spoštovani,

v poletni ediciji vestnika Ekspert za obračun plač, ocenjevanje in napredovanje v javnem sektorju objavljamo članek o izvedbi poračuna plače javnega uslužbenca. Pojasnjujemo, kaj določa Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, za lažje razumevanje pa smo dodali praktičen primer poračuna plače in poračuna nadomestil. Med strokovnimi nasveti pa poleg primerov napredovanj pojasnjujemo, kaj storiti, če zaposleni ugotovi, da je glede na plačni razred prejemal prenizko plačo.

Vsebino vestnika so pregledali in potrdili pri Idealis – Inštitut za plače in delovna razmerja.

Dobrodošli na strani spletni strani novega strokovnega vestnika Ekspert za obračun plač, ocenjevanje in napredovanje v javnem sektorju.


Vestnik izhaja enkrat mesečno. Članki vključujejo pojasnila zakonodaje, podkrepljeni pa so s praktičnimi primeri iz prakse, primeri obračunov ter primeri ocenjevanj in napredovanj uslužbencev v javnem sektorju.


Vsebine se osredotočajo na kompleksnejše teme, ob katerih se v praksi pogosto porajajo vprašanja. Slednja lahko kot naročnik našega vestnika zastavite tudi v okviru našega sistema Moje vprašanje.


Vse prispevke pripravljajo strokovno podkovani avtorji z večletnimi izkušnjami.

Da, želim naročiti on-line vestnik

Prednosti spletnega vestnika Ekspert za obračun plač, ocenjevanje in napredovanje v javnem sektorju:

  • servis Moje vprašanje: pridobite odgovor strokovnjaka na vaše konkretno vprašanje
  • pojasnila zahtevnejših tematik
  • praktični primeri v obliki odgovorov na vprašanj
  • čistopisi pravnih predpisov, pojasnila pristojnih organov
  • na voljo vam je celoten arhiv številk, vsebine pa lahko enostavno poiščete z iskalnikom
  • poleg spletnih člankov lahko vsakič dostopate do aktualne celotne številke v PDF obliki, ki si jo lahko shranite ali natisnete

  

Več informacij o on-line vestniku

Verjamemo, da boste z našim novim vestnikom pridobili koristne informacije in razrešili marsikatero dilemo.

Uredništvo

 
Vsebina
Naročilnica

Cena 12-mesečne naročnine znaša 16 eur mesečno.Najnovejši članki
več člankov
Najbolj brani članki
več člankov
Najbolj priljubljeni seminarji

Tržna dejavnost v javnih zavodih z novostmi v 2022 in delovna uspešnost

16. junij 2023, med 09.00 in 12.00 (izvedba z udeležbo ali online - preko ZOOM)

Javni zavodi so prvenstveno ustanovljeni za zagotavljanje javne službe na različnih področjih kot so izobraževanje, kultura, zdravstvo, socialno varstvo, šport,.... Tržna dejavnost pa je javnem zavodu dovoljena le pod določenimi pogoji, ki so se z letom 2022 dodatno zaostrili. Tržna dejavnost mora biti izvajana in v računovodskih izkazih izkazana transparentno in v skladu s predpisi, da se izloči tveganje prelivanja sredstev javne službe na tržno dejavnost. V kolikor javni zavod izvaja tržno dejavnost, so javni uslužbenci so lahko upravičeni do izplačila delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti.

Predavateljica: Polona Gostan.

Več informacij >>>

DDV v javnem sektorju

7. julij 2023, med 10.00 in 12.00 uro (ONLINE ali z udeležbo)

Skozi predavanje boste pridobili splošen pregled nad sistemom DDV, se seznanili z opredelitvijo davčnih zavezancev ter nekaterimi posebnostmi, ki veljajo na področju DDV v javnem sektorju. Na podlagi konkretnih primerov iz prakse bomo odpravili marsikatero dilemo, s katero se v praksi srečujete. Prav tako bomo spoznali vlogo oseb javnega prava v sistemu DDV, vrste transakcij in kar je najpomembneje, slišali odgovore na najpogostejša vprašanja, ki se odpirajo na področju DDV v javnem sektorju.

Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer.

Več informacij >>>